ENIOANATOMIE

Jemnohmotných těl člověka

Autor: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času.
Koupit knihu
CZ EN

Jemnohmotná těla

Jemnohmotné tělo člověka je primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla člověka jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka.

ČERVENÉ jemnohmotné tělo

Červené jemnohmotné tělo je primární červený informačně-energetický hologram, který obsahuje specifické struktury a struktury identické s fyzickým tělem.

světle zářivě červené jemnohmotné tělo

Světle zářivě červené jemnohmotné tělo je primární světle zářivě červený informačně-energetický hologram, který obsahuje jeden sekundární identický hologram se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

oranžové jemnohmotné tělo

Oranžové jemnohmotné tělo je primární oranžový informačně-energetický hologram, který obsahuje dva sekundární komponentní a dva sekundární identické hologramy se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo

Světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo je primární světle zářivě oranžový informačně-energetický hologram, který obsahuje tři sekundární komponentní a tři sekundární identické hologramy se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

žluté jemnohmotné tělo

Žluté jemnohmotné tělo je primární žlutý informačně-energetický hologram, který obsahuje čtyři sekundární identické hologramy se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

zelené jemnohmotné tělo

Zelené jemnohmotné tělo je primární zelený informačně-energetický hologram, který obsahuje tři sekundární komponentní a pět sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

světle zářivě zelené jemnohmotné tělo

Světle zářivě zelené jemnohmotné tělo je primární světle zářivě zelený informačně-energetický hologram, který obsahuje tři sekundární komponentní a šest sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

blankytné jemnohmotné tělo

Blankytné jemnohmotné tělo je primární blankytný informačně-energetický hologram, který obsahuje sedm sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

tyrkysové jemnohmotné tělo

Tyrkysové jemnohmotné tělo je primární tyrkysový informačně-energetický hologram, který obsahuje pět sekundárních komponentních a osm sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

modré jemnohmotné tělo

Modré jemnohmotné tělo je primární modrý informačně-energetický hologram, který obsahuje devět sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

šeříkové jemnohmotné tělo

Šeříkové jemnohmotné tělo je primární šeříkový informačně-energetický hologram, který obsahuje osm sekundárních komponentních a deset sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

fialové jemnohmotné tělo

Fialové jemnohmotné tělo je primární fialový informačně-energetický hologram, který obsahuje čtyři sekundární komponentní a jedenáct sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

růžové jemnohmotné tělo

Růžové jemnohmotné tělo je primární růžový informačně-energetický hologram, který obsahuje jedenáct sekundárních komponentních a dvanáct sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

bílé jemnohmotné tělo

Bílé jemnohmotné tělo je primární bílý informačně-energetický hologram, který obsahuje deset sekundárních komponentních a třináct sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

zlaté jemnohmotné tělo

Zlaté jemnohmotné tělo je primární zlatý informačně-energetický hologram, který obsahuje jedenáct sekundárních komponentních a čtrnáct sekundárních identických hologramů se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzickým tělem.

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
Studujte sami sebe a poznáte svět. Studujte enioanatomii jemnohmotných těl člověka a dosáhnete pochopení jak svého mikrokosmu, tak i Kosmu, jednoty v člověku organických, anorganických, informačně-energetických a duchovních hmot lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu z minulého, přítomného a budoucího, jednoty mikrokosmu a makrokosmu a toho, že se člověk projevuje jednotou minulého, přítomného a budoucího.
Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.